top of page
bemabpng2.png
Vi utför alltid ett grundligt arbete
Fråga den som både är först och sist på plats

Sedan 1990 har Bemab lagt grunden till många mark- och anläggningsarbeten vid vägar och hus runt om i Sörmland. Oftast tar vi såväl det första spadtaget som lägger den sista stenen. Alltid med samma målsättning – att vi själva ska bli nöjda. Det låter kanske konstigt, att sätta sig själv framför kunden, men vi ser det tvärtom – blir inte vi nöjda, kommer inte heller kunden att bli det.

​Den som vill bygga högt, måste gräva djupt

Det viktigaste när man lägger grunden för ett hus eller vägprojekt, är ens egna visioner över hur man vill att det ska vara när det är klart. Utan visioner och drömmar blir det oftast inte något byggt alls. Sen kommer det vi och vårt team är bäst på, att göra om dina visioner till något stabilt, fast och väl förankrat som man kan bygga vidare på. För att vi som mark- och anläggningsföretag ska kunna göra det har vi förutom en modern maskinpark ett stort gäng med erfarna medarbetare som besitter flera olika specialistkompetenser.  


Det är det vi behöver för att göra ett grundligt arbete. Vad behöver du?

bottom of page